Tisk
Napsal uživatel webadmin   
Čtvrtek, 26 Červen 2008 21:29

Asociace logopedů ve školství (ALŠ) je dobrovolným a nezávislým sdružením logopedů České republiky pracujících v resortu školství se zaměřením na děti a žáky s poruchou komunikačního procesu. 

Od roku 1989 je to již třetí pokus na vytvoření profesní organizace logopedů pracujích ve školství, která by zaštiťovala jejich důležitou práci a pomáhala jim. Do této doby neexistovala společnost či asociace, která by sdružovala a hájila zájmy školských logopedických pracovníků.

Dne 13. 11. 2006 v prostorách MŠMT proběhl ustavující sněm Asociace logopedů ve školství, zkráceně nazvaného ALŠ. Náplní práce ALŠ bude pomoc školským logopedům v jejich práci, zvyšování jejich společenského a profesionálního kreditu jak v oblasti celospolečenské, tak úzce profesní. Nejdůležitějším úkolem ALŠ v první fázi je vypracování systému vzdělávání. Je totiž velmi důležité, aby systém vzdělávání školských logopedů měl pro zúčastněné konkrétní cíle, ať již v podobě kvalifikačního nebo finančního růstu. Nejlépe obojí.

Asociace se nijak konfrontačně nevymezuje vůči jiným organizacím podobného zaměření, naopak v některých směrech bude usilovat o navázání oboustranně výhodné spolupráce.

 

LAST_UPDATED2